Számviteli
tanácsadás

Számviteli, adózási, infor-
matikai területhez kötődő tanácsadás, különös tekin-tettel az aktuális problé-
mákra (Pl.: házipénztár, vagyonosodási vizsgála-
tok).

Minden a számvitel területéhez köthető tanácsadás Áttekintjük:

 • a Megbízónál a működési folyamatokat, azok dokumentáltságát

  1. A folyamatokat követő adminisztrációt, annak teljességét.
  2. A könyvelés alapját képező bizonylatokat, azok kezelési módját.
  3. A tárgyi eszközök nyilvántartását, kihasználtságát,
  4. A készletgazdálkodás hatékonyságát (elfekvő készlet, selejt stb.)
  5. Speciális esetekhez kötődő tanácsadás (K+ F)
 •  Pl. Van-e K+F tevékenység, annak bizonylatolása, elszámolása hogyan történik.

  Ide tartoznak pl.:
  1. Számlázással
  2. Adható kedvezményekkel
  3. Folyamatok dokumentáltságával
  4. Speciális területekhez köthető tanácsadás. Számviteli szabályzatok
  5. Pénztár kezelésével összefüggő problémák

   
 • (30 napon túl lévő előleg, kamat kedvezményből származó jövedelem stb.) 
  • Elszámolható költségek
    
  • Megbízási díjakkal kapcsolatos problémák
    
  • Üzleti titok, és védelme

   Bmentor Kft. © 2008. Tanácsadó és Informatikai Kft.