Mérleg
elemzés
Kockázatelemzés a megvásá-
rolni kívánt cégek esetében, azok értékelése, az adott évi mérleg elemzése, befektetői szemmel. Átalakuláshoz és kiváláshoz kötődő számviteli tanácsadás

Tegyük fel, hogy egy bank hitelosztálya meg akarja állapítani hogy az ügyfél képes lesz-e visszafizetni adósságait. Mit állapíthat meg a vállalat éves pénzügyi beszámolóiból? Minden cégnek vannak a piacán versenytársak, akik pénzügyi működésének elemzése sok kérdésre választ adhat.
Ez az elemzés nem csodafegyver, csupán kényelmes módszer arra, hogy összegezzük a pénzügyi adatokat, és értékeljük a vállalat teljesítményét, legyen az akár a saját, akár egy idegen cégé. Fontos hangsúlyozni, hogy a mutatók nagy része a nyilvános adatokból számolt, így bárki aki a cég által leadott éves beszámolókat olvassa, képes ily módon értékelni a vállalkozást. Ezek az értékek nem arra szolgálnak, hogy a múlton rágódjunk. Segít viszont feltárni a korábbi hibákat, hogy még egyszer ne kövessük el azokat, és segít abban, hogy feltegyük a megfelelő kérdéseket, amelyre választ keresve a jövőbeni teendők rajzolódnak ki.
Több cég - jól működő és csődbe ment cégek egyaránt - vizsgálata során összehasonlították a mutatóikat, mely során kiderült, hogy ezek alapján a problémák jól előre jelezhetőek, sőt, a csőd könnyen megjósolható.

                                                            
Az alábbi grafikonokon látszik, hogy alakulnak egy jól működő és egy csőd felé haladó vállalkozás mutatói. Ahogy haladunk balról jobbra, annál közelebb kerülünk a csőd időpontjához, és annál nagyobb eltérés van a két cég mutatóértékei közt.   

 

A számviteli adatok értékelésekor figyelembe kell vennünk pár olyan tényezőt is, amely a beszámoló összeállításakor lett lefektetve. Ezek azok a döntések, amelyeket a számviteli és adótörvény megenged, és különböző cégek különböző módon kezelik. Emiatt tehát akkor tudunk igazán pontos elemzést készíteni, ha egyes háttérinformációk is rendelkezésünkre állnak.A mutatók az alábbi 5 témában csoportosíthatóak: 

  1. Anyagi, vagyoni helyzet: A vállalkozás össz vagyoni helyzetét értékeli, az eszközök, saját tőke és adózott eredmény viszonyát vizsgálja.  
  2. Pénzügyi, likviditási helyzet: A cég azonnali fizetőképessége áll a központban, vagyis milyen gyorsan tudja teljesíteni fizetési kötelezettségeit.   
  3. Eladósodottság: A kötelezettségek arányát vizsgálja a saját tőkéhez, az eszközökhöz, és az árbevételhez viszonyítva. 
  4. Jövedelmi helyzet: A cég működése során milyen bevételeket ér el, és e közben milyen költségszinten dolgozik.       
  5. Működési hatékonyság: A készletszintet, a foglalkoztatottak termelékenységét, és a termelés hatékonyságát mutatja.


 
Bmentor Kft. © 2008. Tanácsadó és Informatikai Kft.