Adózási tanácsadás

Lehetséges adó-, és adó-
alap kedvezményekhez kötődő tanácsadás. 
Ennek keretében végzett tevékenységek:

 • Beruházásokhoz és pályázatokhoz kötődő adótanácsadás

Beruházások megvalósítása során igénybe vehető adókedvezmények, igénybevételi korlátokhoz kötődő tanácsadás. Pályázatok során támogatási intenzitás számítás , ehhez kötődő adó és adóalap kedvezmények.

 • Cégalapításhoz, vásárláshoz kötődő adótanácsadás

Egyre több társaságnál keletkezik az eredményes működés eredményeként tőkefelesleg, amely befektetése során egyre gyakrabban fordul elő új társaság alapítás, illetve már működő társaságba történő beszállás. Ebben a folyamatban nem mindegy , hogy ez hogyan bonyolódik. Pl. társaság vásárlása során, ha azt másik társaság végzi, a megvásárolt társaság nem vehet igénybe bizonyos adó és adóalap kedvezményeket.

 • Beruházás tervezés

A beruházások megfelelő időszaki tervezésével, optimalizálni lehet a fizetendő adó nagyságát. Az adó és adóalap kedvezmények nagy része beruházásokhoz kötődik.

 • Adótervezés

               Ez három nagy területre bontható:

  1. A társaság által fizetendő társasági adó és osztalékadó tervezése
  2. A munkabérekhez és béren kívüli juttatásokhoz köthető tanácsadás (cafetéria rendszer)
  3. Tulajdonosok jövedelem kivételéhez kötődő tanácsadás (vagyonosodási vizsgálat)
 • Társaságok előző adózási időszakainak utólagos átvizsgálása

Gyakran előfordul, hogy a vezetésben felmerül a gyanú, hogy a korábbi időszakban az adminisztráció ( könyvelés, adóbevallás ) a társaság működtetése során hibákat , mulasztásokat követet el. Egy utólag több évre visszamenő ellenőrzés ezeknek a hibáknak a jó részét felderítheti, és a kármentés keretében meg lehet keresni a legkisebb kárt okozó megoldásokat.

 • APEH vizsgálathoz kötődő adótanácsadás

Egy folyamatban lévő vizsgálat felderíthet tényleges hibákat, és valószínűsíthet  egyéb hibákat, amelyeket kellően alátámasztva meg kell indokolni és ezáltal nem lesznek utólagos adófizetési vonzatai.
Vannak olyan adó és adóalap kedvezmények, amelyek bizonyos feltételek fennállása esetén utólag, a revízió során megállapított adónövekedéssel szemben  igénybe vehetők, ezáltal csökkenthető a fizetendő adó nagysága.  


   
Bmentor Kft. © 2008. Tanácsadó és Informatikai Kft.